Huisregels

Om een plezierige en prettige tijd te beleven bij Devils & Angels zijn er huisregels opgesteld.

 • Parenclub Devils & Angels hanteert een minimumleeftijd van 21 jaar.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit bedrijf moeten direct worden opgevolgd.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.
 • Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen naar de relaxruimtes.
 • Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimte.
 • Bij diefstal, schade en/of ongevallen is Parenclub Devils & Angels niet aansprakelijk te stellen.
 • In de relaxkamers zijn condooms aanwezig. Na gebruik dienen deze gedeponeerd te worden in de aanwezige pedaalemmers.
 • Handdoeken deponeren in de daarvoor bestemde wasmanden.
 • Hou het netjes, zodat onze club voor iedereen Hygiënisch blijft.
 • Wij verwachten dat onze gasten er verzorgd en vooral sexy uitzien.
 • Nee, is altijd en overal nee, respecteer een ieder zijn of haar mening.
 • Het is niet toegestaan om foto’s en/of films te maken in Parenclub Devils & Angels.
 • Het is verboden om prostitutie aan te bieden en/of uit te oefenen m.u.v de aangewezen dagen.

Het is niet toegestaan om:

 • Elke vorm van drugs te gebruiken, in bezit te hebben of te verhandelen.
 • Wapens in bezit te hebben in onze club of anderzijds geweld te gebruiken of hiermee te dreigen.
 • Diefstal of vernieling te plegen.
 • GSM te gebruiken in de bar. Daarvoor kan men naar de lockerruimte en/of entree.

Verder wordt u de toegang geweigerd als u:

 • Dronken bent of onder invloed van drugs verkeerd.
 • Reeds eerder de toegang tot deze club is ontzegd.

Bij niet naleving van bovenstaande huisregels wordt u uit onze zaak verwijderd, en zal u eventueel de verdere toegang tot onze zaak ontzegd worden ! Mocht u nog vragen hebben of dat u nog iets nodig heeft, schroom niet, en vraag het aan één van onze medewerkers.